Търговия

 

Предлагаме различни видове продукти в следните направления:

 

Строителни материали:
 • за сухо строителство
 • за мокро строителство
 • за ВиК инсталации

 

Химически продукти:

 

 • бои, лакове, грундове:  - латекси - акрилни - алкидни
 • водно стъкло, балсамов терпентин, антифриз, флотационно масло и всички видове разтворители
 • почистващи препарати

 

Инструменти:
 • измерителни
 • режещи
 • пробивни
 • за строителство
 • механични приспособления

 

Различни видове лагери

 

Крепежни елементи с нормална и повишена якост

 

 

Смески за домашни и селскостопански животни

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемат се поръчки за всякакъв вид стъкла и огледала

 

Оборудване за бани и сервизни помещения

 

Туристически пособия и материали

 

Работно облекло

 

Лични предпазни средства

 

Електроматериали

 

Хидроизолации и електроизолации

 

Железария